Volné radikály – nestabilní a vesměs škodlivé částice vznikající během oxidačních procesů v těle; jejich tvorbu podporují různé fyzikální stresory včetně potravy s nedostatkem antioxidantů, dále látky znečišťující ovzduší a nadměrná námaha. Hrají důležitou úlohu v procesu stárnutí a při vzniku některých nemocí, například onemocnění tepen a rakoviny.