Nutriceutika ? jakékoli složky potravin, které představují přínos pro zdraví.