Lymfatický systém – komplexní systém jednoduchých drenážních (lymfatických, mízních) cév a sběrných uzlů (lymfatických uzlin), které obsahují bílé krvinky a tkáň vytvářející protilátky. Tento systém odvádí tekutinu z tkání, zachytává cizorodé částice, mikroorganismy a nádorové buňky a přivádí buňky určené k boji s infekcí na místa, kde je jich zapotřebí.