?Vy, muži, to máte v životě jednodušší! Ženská toho musí za život tolik vytrpět!? Rozdíly mezi pohlavími bývají často předmětem vzrušených debat i názorových střetů. Odborné studie prokázaly rozdíly ve fyzické stavbě, mozkové činnosti i ve způsobu chování a vnímání okolního světa. V čem jsou ženy a muži tedy opravdu rozdílní?

  Možná že i vy jste si někdy položili otázku, proč ženy ve stejných disciplínách dosahují nižších výkonů než muži. Jedním z hlavních důvodů je zřejmě jiný poměr tukové a svalové tkáně. Ženské tělo má 22 až 29 procent tuku, tedy dvakrát více než tělo mužské. Ženský hormon estrogen způsobuje výraznější ukládání tukových tkání na prsou, v bocích, hýždích a stehnech. Svalová tkáň mužů má naopak dvakrát vyšší hmotnost než u žen. Navíc mají muži mohutnější kosti, větší srdce a plíce a také vyšší obsah hemoglobinu v krvi. To jim umožňuje vyšší příjem kyslíku. Navzdory těmto handicapům se rozdíly mezi výkony mužů a žen se neustále snižují?
  Tak v čem třeba jsme jiní?
  ÚNAVA

Ženy jsou náchylnější k únavě než muži. Zčásti to souvisí s funkcí jejich imunitního systému, který častěji inklinuje k autoimunitním reakcím namířeným proti vlastnímu tělu. Mnohem více se však na ženské únavě, podrážděnosti a nespavosti podepisují hormonální změny. Ženy se také na rozdíl od mužů musí vypořádat s důsledky těhotenství a porodu a navíc pak dlouhé měsíce dohánějí spánkový deficit způsobený bděním u novorozenců a kojenců.

  ALKOHOL A KOUŘENÍ

Alkohol působí výrazněji na ženy než na muže. Žaludek ženy obsahuje obvykle méně enzymů, které pomáhají při přeměně a odbourávání alkoholu. Ženy mají zpravidla i nižší tělesnou hmotnost a vyšší podíl tělesného tuku. V tuku se alkohol nevstřebává, proto je jeho podíl v krvi a v mozku žen při stejné konzumaci vyšší než u mužů. Ženy jsou rovněž náchylnější k zdravotním problémům spojeným s konzumací alkoholu, například k onemocněním jater. Podobné rozdíly lze najít i ve vztahu ke kouření. U kuřaček byl zjištěn vyšší výskyt astmatu než u kuřáků.

  INTELEKTUÁLNÍ SCHOPNOSTI

Anatomické rozdíly mezi muži a ženami se týkají i stavby mozku a tedy kognitivních schopností. Obecně se má za to, že muži lépe čtou z mapy a ženy vynikají ve verbálních dovednostech. Muži lépe zvládají prostorové úkoly, dokážou spíše najít cestu nebo sledovat určitou trasu, při zapamatování orientačních bodů nebo při lokalizaci předmětů však obvykle vedou ženy. Zatímco muži mají lepší postřeh a obratnost při házení a chytání míče, ženy lépe zvládají jemné manuální práce, které vyžadují přesnou motorickou koordinaci. Mužská část populace získává body v testech, při nichž jde o prostorovou představivost, mají obvykle navrch i v matematické argumentaci, ženy jsou však lepší počtářky.

  ŘEČ

Je známo, že dívky se zpravidla naučí dřív mluvit a rychleji zvládají gramatiku. Ženy sice nemají větší slovní zásobu než muži, o něco lépe si však vybavují určité řetězce slov, například slova začínající stejným písmenem. V oblasti verbální paměti (zapamatování slyšeného vyprávění, textového odstavce nebo seznamu jednotlivých slov) jsou rozdíly o něco patrnější.

  DÉLKA ŽIVOTA

Podle statistických dat je ve vyspělých státech průměrná délka života u žen obvykle o několik let vyšší než u mužů. Rozdíly mezi muži a ženami přitom existují již v embryonálním stavu. U mužských embryí se objevuje vyšší procento prenatálního poškození mozku nebo vrozených vad genitálií a také dochází k vyššímu počtu předčasných porodů nebo potratů. Jestliže při početí připadá obvykle 100 ženských embryí na 120 mužských, při narození je poměr již jen 100:105. Vyšší riziko úmrtí přetrvává u mužského pohlaví během prvního roku života i v dospělosti. Muži jsou vystaveni vyššímu riziku většiny civilizačních chorob, nádorových onemocnění, nemocí srdce a cév a mozkové mrtvice. Mužský pohlavní hormon oslabuje odolnost těla vůči infekcím a urychluje proces stárnutí. Na vyšší úmrtnosti mužů se podílí podstatnou měrou také jejich životní styl. Muži většinou více kouří a konzumují alkohol, nezdravě se stravují, vyhledávají rizika a v případě zdravotních problémů navštíví lékaře obvykle později než ženy. Rovněž sebevražednost a duševní choroby jsou u mužů častěji příčinou úmrtí než u žen.

  TĚLESNÁ STAVBA

Rozdíly mezi muži a ženami souvisejí zřejmě také s historickým rozdělením rolí ve společnosti. Muži odcházeli na lov, zatímco ženy se obvykle staraly o děti, sbíraly rostlinnou potravu a udržovaly obydlí. Průměrný muž je o deset procent vyšší a o dvacet procent těžší než průměrná žena.

  SMYSLOVÉ VJEMY

Obecně vzato jsou ženy vnímavější na smyslové podněty. Kromě zraku dokážou ostatními smysly rychleji reagovat než muži. Mají lepší sluch a jsou citlivější na hluk. Předčí muže rovněž čichovými a hmatovými schopnostmi a příslušné výzkumy ukázaly, že mají vyšší citlivost na všechny chuťové vjemy. Muži naopak vynikají při testech na ostrost vidění a dovedou lépe rozeznat drobné předměty.

  Tak co myslíte, je lepší být ženou či mužem? To necháme na posouzení každému z vás, ale faktem zůstává, že se ženy od mužů významně liší, a to nejen fyzicky, ale i fyziologicky a psychicky, a proto by se tedy měly zabývat trochu jinými činnostmi, a dokonce i jinak jíst!
  Důležité je jedno: Ať jsme se narodili jako žena či muž, všichni můžeme být spokojení, zdraví a fit! Takže jak na to? Ptejte se, poradíme vám!