Záměrem soukromé jazykové školky je navození anglického prostředí pro děti ve věku 2 – 7 let. Projekt je zaměřen na doplnění chybějícího článku předškolní jazykové výchovy, neboť v tomto stádiu jsou děti nejvíce vnímavé k jazyku, jak mateřskému tak cizímu. Více na www.kindergarten.cz >>