Toxin – látka, která může mít zhoubné účinky na organisumus. Příkladem jsou škodliviny ze zevního prostředí, jako pesticidy, olovo, výfukové plyny, cigaretový kouř, průmyslové exhalace (dioxin) aj. Rovněž některé bakterie vytvářejí toxiny, které jsou příčinou chorobných příznaků.