Strečing – natahování, roztahování, v současnosti označení pro speciální cvičení na protažení zkrácených svalů, zvětšení pohyblivosti a ohybnosti těla. Strečing je stejně důležitý pro rekreační sportovce, vrcholové sportovce i lidi s malou pohybovou aktivitou z následujících důvodů, jelikož představuje účinnou preventivní ochranu proti poranění oporového a pohybového aparátu při běhu, jiných aerobních aktivitách a rekreačním sportování obecně. Strečingem před a po vykonávané činnosti se dá předejít množství bolestí a těžkostí namáhaných svalových skupin. Strečing představuje účinný prostředek, jak snížit počet zranění ve vrcholovém a výkonnostním sportu, má účinek i na samotnou kvalitu sportovního výkonu.