Otravy z potravin ? choroby způsobené požitím potravy kontaminované určitými mikroorganismy nebo jedy, které tyto mikroorganismy vylučují. Výskyt otrav je pravděpodobně způsoben vzrůstem spotřeby polotovarů a pojídáním jídel u stánků. Nejčastějšími příznaky otrav jsou: průjem, zvracení, bolesti břicha, horečka, křeče, dehydratace.