Karcinogen – látka schopná u člověka vyvolat zhoubné nádorové bujení. Mezi známé karcinogeny patří především ultrafialové paprsky, azbest, dehet a chemické látky obsažené v cigaretovém kouři