Kalorie ? jednotka obsahu energie potravin, jedna kalorie je množství tepelné energie nutné ke zvýšení teploty 1 g vody o 1 °C. V praxi je tato jednotka příliš malá, aby reprezentovala údaj na potravinách a proto se užívá násobená její jednotka tisícem, tedy kilokalorie (= 1000 kalorií). Přestože název kalorie je blízký vetšině lidí, je standardní jednotkou energie joule (J). Jedna kalorie odpovídá 4.2 joulu. Energetická hodnota potravin se pak udává v kilojoulech (kJ).