Glykosidy – přírodní organické látky skládající se ze složky cukerné a složky necukerné. Cukernou část často tvoří glukóza (odtud název celé skupiny). Glykosidy bývají fyziologicky vysoce účinné, často jedovaté. Patří k nim látky působící na srdce, např. náprstníkové (digitalisové) glykosidy.