Enzym ? bilkovina, která působí jako katalyzátor, a ovládá tak řadu specifických biochemických reakcí.