Dieta ? stravovací režim, který člověk dodržuje buď za účelem snížení hmotnosti nebo ze zdravotních důvodů.