BMI ? body mass index, index tělesné hmotnosti, je výpočet, pomocí nějž lze určit, zda je váha optimální, nebo zda člověk trpí nadváhou či podvýživou.
Hodnoty BMI: méně než 18 ? podváha, 18 ? 25 ideální hmotnost, 25 ? 30 nadváha, nad 30 obezita ohrožující zdraví. Výpočet BMI: hmotnost (kg) / druhá mocnina výšky (m)