Bazální metabolismus ? základní přeměna látková ? množství energie potřebné pro krytí aktivity orgánů a pro udržení tělesné teploty. Osoba, u které se měření provádí, má být v úplném tělesném a duševním klidu, vleže a nejméně 12 hodin po posledním jídel.