Protilátky – molekuly bílkovin obíhající v krvi, které se spojují s potenciálně škodlivými částicemi (například s viry) a pomáhají je zneškodňovat. Jsou součástí imunitního systému.