Metabolický syndrom – onemocnění způsobené současným výskytem několika rizikových faktorů srdečně-cévních onemocnění. Jeho přítomnost znamená výrazné zvýšení rizika vzniku srdečního infarktu, cévní mozkové příhody (mrtvice) a diabetes mellitus 2. typu (cukrovky). Typickým znakem metabolického syndromu je nadbytek tukové tkáně v oblasti pasu (centrální obezita). Nacházíme ho u dvaceti až třiceti procent obyvatel vyspělých zemí, včetně České republiky, která se v jeho výskytu řadí na přední evropská i světová místa. Častější je u starších osob.